Mobilbruk i Argentina

Prisgruppe: C

Ringe, sende SMS og bruke internett.
  • Ringe norske numre kr. 10,00/min
  • Motta samtaler kr. 5,00/min
  • Sende SMS kr. 2,50/stk
  • Bruke mobildata (10 KB takseringsintervall) kr. 10,00/MB

Prisene gjelder bruk til vanlige telefonnummer og omfatter ikke bruk av innholdstjenester og/eller anrop til spesialnumre. Disse numrene er ofte priset høyene enn vanlig.

Priser for annet bruk i Argentina
  • Oppstartspris per samtale kr. 0,99
  • Ringe lokalt kr. 10,00/min
  • Oppstartspris for å ringe resten av verden kr. 0,99
  • Ringe resten av verden kr. 19,00/min
  • Sende MMS kr. 0,49/stk
  • Motta MMS-meldinger (avhenger av størrelse på bildemelding) se mobildata

Prisene gjelder bruk til vanlige telefonnummer og omfatter ikke bruk av innholdstjenester og/eller anrop til spesialnumre. Disse numrene er ofte priset høyere enn vanlig.


Bestille? Se abonnement Se flere land