Mobilbruk i Mosambik

Prisgruppe: E

Ringe, sende SMS og bruke internett.
 • Ringe norske numre kr. 19,00/min
 • Motta samtaler kr. 12,50/min
 • Sende SMS kr. 3,99/stk
 • Bruke mobildata (10 KB takseringsintervall) kr. 99,00/MB

Prisene gjelder bruk til vanlige telefonnummer og omfatter ikke bruk av innholdstjenester og/eller anrop til spesialnumre. Disse numrene er ofte priset høyene enn vanlig.

Priser for annet bruk i Mosambik
 • Oppstartspris per samtale kr. 0,99
 • Ringe lokalt kr. 19,00/min
 • Oppstartspris for å ringe resten av verden kr. 0,99
 • Ringe resten av verden kr. 35,00/min
 • Sende MMS kr. 0,49/stk
 • Motta MMS-meldinger (avhenger av størrelse på bildemelding) se mobildata

Prisene gjelder bruk til vanlige telefonnummer og omfatter ikke bruk av innholdstjenester og/eller anrop til spesialnumre. Disse numrene er ofte priset høyere enn vanlig.

Dekning i Mosambik

Navn på operatør
 • Vodacom (VM SA)
 • mCell

Bestille? Se abonnement Se flere land