Mobilpriser i Sierra Leone

Bruk av mobildata Bruk av mobildata
(10 KB takseringsinterval)
99,00 pr. MB data
Ringe norske numre Ringe norske numre 19,00 pr. min
Motta samtaler Motta samtaler 12,50 pr. min
Sende SMS Sende SMS 3,99 pr. SMS
Sende MMS Sende MMS 2,99 pr. MMS

Pris-O-Meter

Sierra Leone er i prisgruppe E

Sierra Leone er i prisgruppe E

Prisene gjelder alle OneCall abonnement

Spørsmål og mobilpriser i Sierra Leone

  • Slå telefonen av og på, dette vil i mange tilfeller løse problemet.
  • Sjekk at roaming er aktivert under mobildatainnstillinger på telefonen
  • Sjekk at innstillingene på telefonen din er korrekte. Mer informasjon om innstillinger (https://onecall.no/kundeservice/oppsett-manuelt).