Viderekobling

På Mine Sider kan du koble anrop til å ringe til et annet telefonnummer. Du betaler vanlig minuttpris for samtalene du viderekobler.

Viderekoble på Mine Sider

Viderekobling via Mine Sider kommer snart!

Sette opp viderekoblinger på telefonen
  • **004* telefonnummer det skal kobles til #, trykk på ring/send
  • Direkte viderekobling (det vil ikke ringe på din egen mobiltelefon): **21* telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send
  • Viderekobling ved ikke svar, med tidsforsinkelse (antall sekunder det skal ringe før samtalen viderekobles): *61* telefonnummeret det skal kobles til** tid i sekunder (maks 30) #, trykk ring/send
  • Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning eller lignende): **62* telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send
  • Viderekobling ved opptatt: **67* telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send
Fjerne viderekoblinger på telefonen

På telefonen taster du ##002#, trykk ring/send. Alle viderekoblinger slettes fra telefonen, inkludert Mobilsvar.

Flere tjenester

Noen trenger ekstra data, andre et SIM-kort ekstra. Her finner du alt du trenger for å tilpasse abonnementet etter dine egne behov.