Informasjon om angrerett

Du har 14 dagers ubetinget angrerett

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av angrerettsskjemaet). Fristen løper ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått, eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt.

Melding om bruk av angreretten må gis til tjenesteyteren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Fristen anses som overholdt dersom meldingen er sendt fra deg innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.Angring på bestilt mobilabonnement

Fyll ut vårt angreskjema og send oss.

Angreskjema for mobilabonnement.

Angring på bestilt mobiltelefon, hjemmetelefon og mobilt bredbånd

Telefoner og modem til mobilt bredbånd som returneres, skal kunne selges som nytt. I praksis vil dette si at utstyret må returneres i samme stand og mengde som da du mottok det og i den forfatning du selv forventer at et nytt produkt skal leveres:

  • Alt tilbehør skal returneres i samme stand som da du mottok det
  • All original emballasje skal returneres intakt
  • Produktet med tilbehør skal ikke har blitt påført riper, slitasjeskader eller andre synlige skader
  • Beskyttelsesfilm på telefondisplay må ikke fjernes
  • Kontakter, bilder, meldinger og annet skal ikke lagres på telefonen

Fyll ut vårt angreskjema og returner dette sammen med varen, til:
Telia Norge AS
OneCall
c/o Postnord Fulfilment
Haraldrudveien 11
0581 Oslo

Angreskjema for mobiltelefon, hjemmetelefon og mobilt bredbånd.

Du må selv bekoste frakt for returen.