Avtalevilkår for kontantkjøp i nettbutikken

I. KJØPSBETINGELSER

1. Generelt

Disse kjøpsbetingelser for kjøp av varer, gjelder i tillegg til avtalevilkår for produktområde Mobil og eventuelle andre tjenester. Kun personer med et aktivt mobilabonnement hos OneCall (kunden), kan kjøpe mobiltelefon.

2. Priser. Forbehold

Gjeldende priser for varen er alltid tilgjengelig på www.onecall.no. Priser oppgis alltid inkl. mva.

Fraktkostnader knyttet til leveranse kommer i tillegg.

OneCall tar forbehold om eventuelle feil ved produktbeskrivelser, priser, lagerstatus og tekniske løsninger.

3. Bestilling og leveranse

Kunden bestiller selv varen på www.onecall.no

Varen sendes via Bring ID/-Kontrakt (http://www.bring.no/734.cms) første virkedag etter bestilling, så lenge varen er på lager.

Postgang beregnes til 5-7 dager.

Dersom kunde ikke henter pakken og forholder seg ellers helt passiv, vil dette ikke gi leverandør noen indikasjon på hvorfor pakken ikke er hentet. Kunde vil da ikke ha oppfylt kravene i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og kunde mister således retten til å gå fra kjøpsavtalen.

Ved uavhentet pakke vil kunde bli belastet med fraktkostnader tur/retur.

Dette for å dekke Leverandørs kostnader i forbindelse med utsendelse, forringelse av varens verdi og returhåndtering .

4. Angrerett

Angrerettloven gir kunden rett til å gå fra kjøpet uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i lovens kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av angrerettsskjemaet). Angrefristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt.

5. Bruk av varen

Det forutsettes at kunden setter seg godt inn i den nærmere beskrivelsen av varen, som er gitt i de manualer og bruksanvisninger som følger med, samt de anvisninger for bruk av varen som der gis. OneCall har ikke ansvar for feil eller mangler ved varen som skyldes feil bruk, oppbevaring eller lignende.

6. Feil eller mangler

Kontakt OneCall med en gang feil eller mangel oppdages. Skader påført forsendelsen under frakt skal umiddelbart meldes til Posten Norge eller benyttet speditør, som vil behandle erstatningssaken. Kunden skal også informere OneCall om eventuell fraktskade.

7. Support

Kontakt OneCall Kundeservice på www.onecall.no eller per telefon 479 44 444.

8. Service, reparasjon og reklamasjon

Service og reparasjon av varen skal gjennomføres av servicesteder godkjent av OneCall eller andre autoriserte servicetilbydere godkjent for håndtering av garantisaker av telefonprodusentene.

For service og garantisaker kontakt OneCall Kundeservice på www.onecall.no eller per telefon 479 44 444.

Reklamasjonsretten trer i kraft etter at varen har vært på service, i henhold til retningslinjene over, for samme feil eller mangel, 2 ganger, uten at feilen/mangelen er rettet/utbedret.