DekningsGaranti kontaktskjema

Dersom du ikke er fornøyd med dekningen vår, får du månedsavgiften tilbake
Dekningsgarantien kan benyttes én gang per kunde, og må benyttes i løpet av de første 30 dagene 
av kundeforholdet (regnet fra aktiveringsdato).

Kundeservice-chat UNO-chat