Raskt og enkelt feilsøk på SMS

Slå telefonen av og på og prøv igjen. Dette kan i mange tilfeller løse problemet.

Finn SMS-innstillingene på telefonen din og kontroller at nummer til meldingssentral (SMSC) er +47 920 01 000. Se bruksanvisningen for telefonen om du er usikker.

Fortsatt problemer?

Se driftsmeldinger for problemer relatert til SMS.

Test SIM-kortet ditt i en annen telefon, og test et annet SIM-kort i din telefon.

Følger problemet telefonen din? Da bør du levere denne på service.

Følger problemet SIM-kortet ditt fra OneCall? Da må vi feilmelde dette videre til nettleverandør.

Slå telefonen av og på (dette kan i mange tilfeller løse problemet).

Se driftsmeldinger for problemer relatert til SMS.

Test SIM-kortet ditt i en annen telefon, og test et annet SIM-kort i din telefon.

Følger problemet telefonen din? Da bør du levere denne på service.

Følger problemet SIM-kortet ditt fra OneCall? Da må vi feilmelde dette videre til nettleverandør.

Hjelp oss med informasjonen under, slik at vi raskere kan hjelpe deg:

  • Fortell oss at du har gått gjennom punktene over
  • Noter feilmeldingen du får på telefonen
  • Telefontype/modell
  • Hvor du befinner deg (adresse, sted/by)
  • SIM-kortnummeret (står på selve SIM-kortet i telefonen)

Eksempler

Helst så mange som mulig, men må ikke være eldre enn to dager:

  • Om du ikke får sendt: Eksempler, dato og klokkeslett på nummer du har forsøkt å sende SMS til.
  • Om du ikke mottar: Eksempler, dato og klokkeslett på nummer som har sendt deg SMS.

Feilmeldingen kan du sende til oss, slik at vi kan viderebringe informasjonen til teknisk avdeling.

Dersom du opplever å motta flere SMS fra mer enn en person er det sannsynlig at feilen ligger i telefonen din.

Forsøk å skru telefonen av og på igjen og ta kontakt med et servicested dersom problemet vedvarer.

En mobiltelefon sier fra til nettverket når den mottar en melding. Dersom telefonen ikke sier i fra vil nettverket tolke dette som at meldingen ikke ble mottatt, og forsøke å sende denne flere ganger.

Dersom flere personer mottar samme SMS fra deg flere ganger, tyder dette på at det er en feil ved telefonen din.

Sjekk i meldingsmenyen på telefonen om meldingen står som sendt en eller flere ganger. Står meldingen som sendt en gang, kan problemet ligge i nettverket og vi ber deg kontakte oss. Står meldingen som sendt flere ganger, ligger problemet i din telefon. Du blir da belastet for hver sending og må slå av og på igjen telefonen for å resette denne.

Vedvarer problemet, anbefaler vi at du leverer telefonen din på service.

Kundeservice-chat UNO-chat