Mobildata og MMS på Android-telefoner

Følg veiledningen under for å sette opp MMS og mobildata på din Android-telefon.

Steg for steg

 1. Gå til Innstillinger -> Trådløst & Nettverk -> Mobile nettverk.
 2. Sett en hake ved Dataroaming/Datatrafikk/Mobildata for å gi telefonen tillatelse til å bruke mobildata. Velg OK dersom du får en advarsel når du aktiverer dataroaming/datatrafikk/mobildata.
 3. Velg "Navn på aksesspunkt" trykk Meny og velg Gjenopprett til standard.
 4. Trykk igjen Meny->Nytt APN og fyll inn følgende info: Navn: OneCall Internet APN-navn: internet Mellomtjener:  Port:  Brukernavn:  Passord:  Tjener:  MMSC:  MCC: 242 MNC: 05 Godkjenning:  APN Type:default,supl
 5. Trykk Meny > Lagre. I APN-oversikten skal du nå ha fått et nytt tilgangspunkt som heter "OneCall Internet"
 6. Trykk igjen Meny > Nytt APN og fyll inn følgende info: Navn: OneCall MMS APN-navn: mms Mellomtjener:  Port:  Brukernavn:  Passord:  Tjener:  MMSC: http://mms.nwn.no MMS Mellomtjener: 188.149.250.10 MMS port: 80 MCC: 242 MNC: 05 Godkjenning:  APN Type:
 7. Trykk Meny > Lagre. I APN-oversikten skal du nå ha fått enda et tilgangspunkt som heter "OneCall MMS".
 8. Trykk Hjem > Meldinger > Meny > Innstillinger.
 9. Under Innstillinger for multimediemeldinger (MMS) sett en hake i feltene Autohent og Roamer autohent.
 10. Start telefonen på nytt for at innstillingene skal tre i kraft.
 11. Ferdig! Telefonen din er nå klar for å bruke mobildata og å sende MMS.
Kundeservice-chat UNO-chat