Mobildata og MMS på iPhone

Følg veiledningen under for å sette opp MMS og mobildata på din iPhone-telefon.

Steg for steg

  1. Gå til Innstillinger ¿ Mobilnett ¿ Mobildatanettverk ¿ Nullstill innstillinger. Start deretter telefonen på nytt.
  2. Før du legger inn innstillingene må du slå av Wifi: Gå inn på Innstillinger ¿ Wifi ¿ Slå av
  3. Gå inn på Innstillinger ¿ Mobilnett
  4. Aktiver Mobildata og Dataroaming, som vist nedenfor.
  5. Trykk på Mobildatanettverk og legg inn følgende innstillinger:
    Mobildatanettverk på iPhone

    Mobildatanettverk på iPhone

  6. Slå enheten av og på for at endringene skal tre i kraft. Den er nå klar til å bruke mobildata

Innstillinger for MMS

MMS er automatisk satt opp på iPhone med iOS 8 installert, men husk at MMS må være aktivert under Innstillinger ¿ Meldinger.

For å motta automatisk oppsett på nytt: velg Innstillinger ¿ Generelt ¿ Om

Du kan også laste ned automatisk oppsett på nettet.