Sperre abonnement

Sperring gjør du via Mine Sider, eller ved å ringe vår automatiske sperretjeneste på telefon 479 44 444.

Om du mistenker at mobiltelefonen eller SIM-kortet kan være i hendene på uvedkommende, må du alltid sperre mobilabonnementet ditt. Du kan bestille et nytt SIM-kort på Mine Sider.

Sperring av mobilabonnementet ditt gjelder ikke som en oppsigelse av abonnementet. Du blir fortsatt belastet for månedsprisen på mobilabonnementet ditt, uavhengig av om du er sperret eller ikke.

Du kan bruke ulike sperrer for å begrense ulike typer forbruk. Dette gjør du selv via Mine Sider.

Disse sperrene kan du selv gjøre via Mine Sider:

  1. Les mer om reklamasjon og erstatning i våre vilkår.
  2. Innholdstjenester - Total sperre.
  3. Mobildata utland - Beløpsgrense for inneværende måned.
  4. Mobildata utland - Beløpsgrense.

Disse sperrene må du ta kontakte oss for å aktivere.

  • Innkommende samtaler.
  • Utgående samtaler.
  • Samtaler til teletorgnumre.
  • Utgående og innkommende samtaler når du er i utlandet.
  • Utgående samtaler til utenlandske nummer.
  • Sending og mottak av MMS.
Kundeservice-chat UNO-chat