Mobilpriser

Mobilpriser når du ringer eller sender SMS / MMS i utlandet 

Skal du reise med båt eller fly? 

De ulike fly og fergeselskapene har egne satellittnett, som du bruker om bord. Disse nettene har helt egne priser og kan fort koste deg dyrt.

Mer om satellittprisene

Hvis roamingtjenester er inkludert i din avtale, gir vi deg tilgang på de samme tjenestene som du bruker innenlands (tale, SMS og mobildata) I EU/EØS og Storbritannia og som tilbys av operatørene i de aktuelle landene, til samme eller bedre kvalitet som hjemme (eks. hastighet, forsinkelse, tilgjengelighet). Vi gjør oppmerksom på at du i noen land likevel kan oppleve at tjenestene som leveres av enkelte operatører leveres med lavere kvalitet, grunnet objektive teknologiske muligheter, derunder begrenset tilgang til visse teknologier (eks. samme generasjon av nettverk (4G, 5G), dekning, krav til nettverksintegritet eller variasjon som skyldes eksterne faktorer (eks. topografi)). Hvis avvik i kvalitet på tjenester levert av operatører i land du besøker avviker vesentlig fra kvalitetsparameterne angitt i kontrakten (eks. avvik mot oppgitt makshastighet) og dette gir betydelige utslag i din bruk av spesifikke tjenester (f.eks. kan stor nettverksbelastning bremse dataoverføring i stor skala, blokkere videostrømming eller forstyrre bruk av interaktive tjenester), vennligst kontakt oss og gi beskjed, slik at vi kan undersøke saken nærmere. Når du bruker mobilen i grenseområdet mellom ett eller flere land kan du oppleve å bli koblet på nettverk i nabolandet (utilsiktet gjesting/roaming). Første gang du blir koblet til et nettverk i et nytt land får du en velkomstmelding med prisinformasjon på SMS. Les meldingen nøye. For å hindre uønsket gjesting i et annet nett anbefaler vi at du skrur av automatisk valg av operatør og heller velger operatør manuelt eller at du deaktiverer «dataroaming» på enheten din. Dette kan velges via innstillinger på enhet en din. I Norge anbefaler vi å velge operatør manuelt når du bruker mobilen ved grensen til Russland.

Båt og fly i utlandet? 

Egne priser gjelder når du er på sjøen eller i lufta utenlands.
Du er da koblet på et eget mobilnett som sendes via satellitt. 

Nett Ringe til Norge Europa Verden Motta samtaler SMS Pr. MB MMS
Air-AeroMobile 50,00 50,00 50,00 50,00 3,99 149,00 2,99
Air-Onair 50,00 50,00 50,00 50,00 3,99 149,00 2,99
Sat-Thuraya 40,00 40,00 40,00 40,00 3,99 149,00 2,99
Sea-Siminn 12,50 20,00 30,00 10,00 3,99 25,00 0,99
Sea-Telecom italia 40,00 40,00 40,00 40,00 3,99 149,00 2,99
Sea-Vodafone Malta 40,00 40,00 40,00 40,00 3,99 149,00 2,99
Sea-WMS 40,00 40,00 40,00 40,00 3,99 149,00 2,99
Tampnet 0,99 0,99 19,00 0,99 0,99 1,99 0,99
Telenor Maritime offshore 0,99 0,99 19,00 0,99 0,99 1,99 0,99
Telenor Maritime Sea 12,50 20,00 30,00 10,00 3,99 10,00 0,99
Kundeservice-chat UNO-chat