Mobilbruk i Island

Prisgruppe: Norden

Ringe, sende SMS og bruke internett.
 • Ringe norske numre kr. 0,39/min
 • Motta samtaler kr. 0,00/min
 • Sende SMS kr. 0,29/stk
 • Bruke mobildata (1 KB takseringsintervall) kr. 0,49/MB

Prisene gjelder bruk til vanlige telefonnummer og omfatter ikke bruk av innholdstjenester og/eller anrop til spesialnumre. Disse numrene er ofte priset høyene enn vanlig.

Priser for annet bruk i Island
 • Oppstartspris per samtale kr. 0,00
 • Ringe lokalt kr. 0,39/min
 • Ringe land i Norden kr. 0,39/min
 • Ringe EU-land kr. 0,49/min
 • Ringe europeiske land utenfor EU kr. 5,00/min
 • Oppstartspris for å ringe resten av verden kr. 0,39
 • Ringe resten av verden kr. 19,00/min
 • Sende MMS kr. 0,49/stk
 • Motta MMS-meldinger (avhenger av størrelse på bildemelding) se mobildata

Prisene gjelder bruk til vanlige telefonnummer og omfatter ikke bruk av innholdstjenester og/eller anrop til spesialnumre. Disse numrene er ofte priset høyere enn vanlig.

Dekning i Island

Navn på operatør
 • IMC (Viking Wireless)
 • Vodafone
 • IceCell
 • Siminn
 • Nova

Bestille? Se abonnement Se flere land