Mobilpriser i Malawi

Bruk av mobildata Bruk av mobildata
(10 KB takseringsinterval)
125,00 /MB data
Ringe norske numre Ringe norske numre 35,00 /min.
Motta samtaler Motta samtaler 15,00 /min.
Sende SMS Sende SMS 3,99 /SMS
Sende MMS Sende MMS 2,99 /MMS

Pris-O-Meter

Malawi er i prisgruppe F

Malawi er i prisgruppe F

Prisene gjelder alle OneCalls mobilabonnement

Spørsmål og mobilpriser i Malawi

  • Slå telefonen av og på, dette vil i mange tilfeller løse problemet.
  • Sjekk at roaming er aktivert under mobildatainnstillinger på telefonen
  • Sjekk at innstillingene på telefonen din er korrekte. Mer informasjon om innstillinger (https://onecall.no/kundeservice/oppsett-manuelt).