Innstillinger for mobildata og MMS

Det er alltid lurt å slette gamle innstillinger før du legger inn nye. Se telefonens brukermanual dersom du ikke vet hvor i menyen du finner de gamle innstillingene.

Se telefonens brukermanual dersom du ikke vet hvor i menyen du skal legge inn innstillingene.

Navn: OneCall MMS

APN-navn: mms

MMSC: http://mmsc/

Proxy-tjener for MMS: 10.100.100.100

Port: 80

MCC: 242

MNC: 5

Autentiseringstype: PAP

APN-type: mms

APN-protokoll: IPv4

Roamingprotokoll for APN: IPv4

Etter at du har lagt inn innstillingene må du velge riktig tilgangspunkt. 
Meldinger->Innstillinger->Multimediemelding velg OneCall MMSsom tilgangspunkt i bruk.

Navn: OneCall internet

APN: internet

MCC: 242

MNC: 05

Godkjenning: PAP

APN-type: default, supl

Etter at du har lagt inn innstillingene må du angi riktig tilgangspunkt.
Gå inn påInternetog angi OneCall Wap som tilgangspunkt.

Tilgangspunkt: OneCall Internet

AuthType: pap

APN: internet

Angi OneCall Internet som tilgangspunkt for de applikasjonene som skal bruke dette tilgangspunktet. Gjør dette etter at du har lagt inn innstillingene.

Opplever du problemer med MMS selv om innstillingene er lagt inn? Da kan du forsøke et feilsøk.

Kundeservice-chat UNO-chat