Priser til spesialnummer

Her finner du en oversikt over priser til spesialnummer i Norge.

1. november legges alle Teletorg-tjenester (820/822/829-nummer) over fra mobiloperatørene til Strex. Dette skjer på grunn av et EU-krav, som også begrenser hvor mye du kan bruke via Strex. Du vil få opplest minuttpris når du ringer til de individuelle teletorg-numrene, og du vil kunne se belastningen på din mobilfaktura.  Les mer


Her  kan du lese mer om samtaler til til 800/810/815/85-numre 

HUSK! Spesialnumre i utladet har en variabel kost.

Priser til spesialnumre i Norge 

Oppstartsavgift Pris pr. min
110, 112, 113,123, 124, 128, 131, 132, 133 0,00 0,00
100-109,114,115,117-179, 190-199 * 0,00 0,00

*Kontantkort betaler samme pris som for vanlig anrop i Norge. Se priser for kontantkort her.

Oppstartsavgift Pris pr. min
1412 - Nødnummer for hørselshemmede 0,00 0,00
1850 - Easyconnect 3,26 10,68
1860 - Easycall 2,89 11,98
1870 - Priority 0,51 9,93
1880 - Current 19,99 29,99
1881 - Teleservice innland Telenor 21,00 28,00
1882 - Teleservice utland Telenor 21,00 28,00
1883 - Opplysning 6,79 19,37
1888 - Phonec 29,99 7,99
1890 - EasyConnect 6,79 19,37
1891 - Opplysningen AS 3,62 11,92
1899 - EasyConnect automatisk 5,91 2,38
1945 - Operatøropplysning 0,00 0,00
Sett over - 1881 6,05 19,37
Sett over - 1890 6,05 19,37
Sett over - 1882, 1888, 1899 6,05 19,37

Oppstartsavgift Pris pr. min
Kundeservice 04300 0,00 0,00
Andre nummer 02000-09999* 0,00 0,00

*Kontantkort betaler samme pris som for vanlig anrop i Norge. Se priser for kontantkort her.

Oppstartsavgift Pris pr. min
116111, 116117, 116123, 116000, 116006 0,00 0,00

Oppstartsavgift Pris pr. min
800 xx xxx 0,00 0,00
800 33 321 - (Helsetjeneste for barn og unge) 0,00 0,00
810 xx xxx (Vanlig samtalepris for kontantkort) 0,00 0,00
811 xx xxx, 812 xx xxx, 813 xx xxx, 814 xx xxx, 819 xx xxx (personsvar) 0,61 0,96
815 xx xxx (Vanlig samtalepris for kontantkort) 0,00 0,00
815 02 800 (nasjonalt pårørendenummer) 0,00 0,00
822 0-1 100,00 0,00
822 2-3 150,00 0,00
822 4-5 200,00 0,00
822 6-7 250,00 0,00
822 8-9 300,00 0,00
85 x xx xxx -859 xx xxx (Samtaler til Interfon)* 0,00 0,00
880 xx xxx (UPT tjeneste, alfa nummer) 0,61 0,55

*Kontantkort betaler samme pris som for vanlig anrop i Norge. Se priser for kontantkort her.

Kundeservice-chat UNO-chat