Angrerett for kjøp av mobil, mobilt bredbånd og abonnement

Du har 14 dagers ubetinget angrerett

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av angrerettskjemaet). Fristen løper ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått, eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt.

Melding om bruk av angreretten må gis til tjenesteyteren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Fristen anses som overholdt dersom meldingen er sendt fra deg innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Angrerett for kjøp av mobil, mobilt bredbånd og abonnement

Angreretten gjelder kjøp via nettbutikken, og forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om at du angrer på kjøpet.

Angreretten gjelder for kjøp i nettbutikk når :

  • varen og medfølgende tilbehør er returnert i tilnærmet samme stand og mengde
  • varen er returnert i originalemballasjen, uten skader
  • varen er returnert uten synlige riper, slitasje eller andre skader

Når og hvor skal varen leveres tilbake?

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. De returnerte varene må pakkes inn slik at de ikke kan skades.

Retur av mobil, tilbehør eller bredbåndsruter:
Kontakt kundeservice her (8-17), så vil vi sende deg en ferdig frankert returseddel.

Angring av abonnement
Ønsker du å si opp ditt nye abonnement, ta kontakt med oss ved å sende en e-post til kundeservice@onecall.no. 

Vi trenger kun at du oppgir ordrenummeret som du fikk i din ordrebekreftelse. SIM-kortet trenger du ikke returnere, det kan du klippe i to og kaste i avfallsdunken.

Angreskjema for mobiltelefon, hjemmetelefon og mobilt bredbånd

Angreskjema for mobilabonnement

Fyll ut vårt angreskjema og send oss.

Hva du får tilbakebetalt ?
Vi er forpliktet til å tilbakebetale porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal skje innen fjorten dager etter at vi mottar varen fra deg, eller henteseddel er stilt til rådighet for oss.
Du må selv bekoste frakt for returen.

Kundeservice-chat UNO-chat