Vilkår for MobilPant

Vilkår for MobilPant

For å kunne benytte deg av MobilPant må du samtidig kjøpe en mobiltelefon i OneCall sin Nettbutikk, samt være kunde av OneCall. Du kan kun ha én MobilPant pr kjøp.

Det er ditt ansvar å sikre at du har full eiendomsrett til varen(e) som byttes inn og at du kan overføre fullt eierskap til OneCall. Varen(e) er fri for heftelser, panterett og forpliktelser.

Før du sender inn din gamle telefon er det ditt ansvar å ta sikkerhetskopi, slette alt innhold, nullstille telefonen og fjerne Finn iPhone el., som beskrevet i skriv som følger med MobilPant-esken og på MobilPant-siden på onecall.no. Dersom Finn iPhone ikke er fjernet vil vi måtte returnere telefonen.

Du samtykker til at OneCall kan slette eventuell informasjon som likevel er lagret på enheten, og er innforstått med at verken OneCall eller servicepartner kan holdes ansvarlig for sletting eller tap av data. Dersom det oppstår kostnader eller tap fra tredjepart som følge av sletting/tap av informasjon i enheten, vil OneCall ikke kunne belastes for dette.

Din gamle telefon må sendes innen 7 dager fra du har mottatt (hentet telefonen på posten/evt. fått den hjemlevert) din nye telefon. Når du har sendt inn din gamle mobil aksepterer du at du ikke kan kreve denne returnert.

Du må ta vare på kvitteringen fra posten for å kunne bevise at du har sendt pakken om du mener den er sendt uten at vi har registrert det.

Om man ikke sender inn mobilpanten så trekke vi ikke fra avtalt rabatt.

Mobilpant-telefonen kontrolleres i samsvar med våre standard vurderinger her i hht. de opplysninger du har gitt i OneCalls nettbutikk.

Dersom OneCall vurderer telefonen til en lavere verdi enn det som ble gjort av deg før du sendte inn telefonen, har du rett til å avslå ny pris. Dette må gjøres innen 3 dager. Om du avslår ny pris vil vi returnere telefonen til deg, og kreve inn rabatten. Ved kontantkjøp vil vi etterfakturere deg på din Mobilfaktura og ved DelBetaling vil vi øke lånet tilsvarende den rabatten du fikk.

Om du godtar ny pris, eller ikke svarer, vil vi etterfakturere deg differansen. Ved kontantkjøp vil vi etterfakturere deg på din Mobilfaktura og ved DelBetaling vil vi øke lånet tilsvarende differansen.

Angreretten gjelder selvsagt for din nye telefon, og om du angrer på kjøpet av ny mobil, men likevel sender inn din gamle telefon, vil du motta en verdikupong lik verdien av din gamle telefon. Denne kan du anvende i nettbutikken til kjøp av ny telefon. Du må være kunde for å bruke verdikupongen. Varighet på verdikupongen er 1 år.

Kundeservice-chat UNO-chat