Sperre abonnement eller begrense forbruk

Svartider

Vi jobber alltid for å svare deg raskest mulig. Enkelte dager svarer vi umiddelbart, mens andre dager og tider på døgnet, kan det ta litt lenger tid.

Om reklamasjon og tvister

Vårt mål er at du skal være fornøyd, men om det skulle være behov for å gi oss tilbakemelding eller reklamere på våre tjenester, skal vi selvsagt hjelpe deg.

Vi håper du skal slippe å havne i en situasjon der det blir aktuelt for deg å klage, men skulle uhellet være ute vil vi opplyse om noen formaliteter som det er nyttig å kjenne til:

Det du må gjøre

Fortelle oss hva som er galt så raskt som mulig, slik at vi kan ha mulighet til å rette opp i situasjonen. Når feilen er funnet, rettet og alt er «ryddet opp» kan vi vurdere kompensasjon.

Brukerklagernemda

Skulle vi mot formodning ikke bli enige, finnes det en klageinstans for elektronisk kommunikasjon: www.brukerklagenemda.no.

Brukerklagenemda er ingen domstol, men en god og nøytral rådgiver som gir oss sitt syn på saken og hjelper oss til enighet.