Hva er OneCall Råtass?

OneCall Råtass er en måte å kjøpe mobilabonnement på hvor 20 kr av månedsavgiften du betaler, automatisk doneres til et idrettslag du selv velger. På denne måten kan du støtte barnas håndballag, den lokale fotballklubben eller seilforeningen, uten at det koster deg noe ekstra.

Råtass stiftelsen er en organisasjon med mål om å sikre mer midler til breddeidretten. Det kan bety at mindre klubber får råd til bedre utstyr, at det bli enklere å inkludere flere barn, eller at man kan arrangere flere idrettsarrangement.

Slik fungerer det

  1. Bestill

    Velg et mobilabonnement. Du kan velge mellom alle våre FolkePakka - og FamiliePakka abonnement.

  2. Motta SMS

    Når du har blitt kunde mottar du en SMS som gir deg innlogg til Mine Sider hos Råtass stiftelsen.

  3. Velg ditt lag

    På Mine Sider hos Råtass stiftelsen velger du idrettslag, treningsgruppe og eventuelt årskullet du ønsker å støtte.

Spørsmål om OneCall Råtass?

Råtass er en stiftelse som har som formål å generere inntekter som skal bidra til å øke deltagelse, redusere frafall og gi forutsigbarhet for idrettsklubber. Råtass samarbeider med ulike partnere med ulike produkter for å generere penger til breddeidretten rundt om i Norge. Råtass kaller det «produkter med mening». Råtass er bindeleddet mellom de ulike klubbene, forbrukere/bedrifter og ser til at bidragene havner på rett sted. Råtass er breddeorientert, inkluderende og myntet på like muligheter uansett bakgrunn. Alle som vil - skal med. Les mer på www.raatass.no

Nei, dette er en kostnad som OneCall tar. Månedsavgiften på mobilabonnementet ditt er akkurat det samme som på et vanlig OneCall abonnement, forskjellen er at 20kr av summen gis til Råtass stiftelsen, som igjen sikrer at idrettslaget mottar pengene.

Når du bestiller et OneCall Råtass abonnement får du en egen innlogging til «Mine Sider» hos Råtass som lar deg velge hvor pengene skal gå. Du kan velge mellom ulike klubber, idretter, alderstrinn og kjønn. Du kan f.eks. enten velge å støtte hovedklubben, som f.eks. Ørn Horten fotballklubb, eller gå mer detaljert til verks og velge gutter 2007 Ørn Horten fotballklubb. Da går pengene til lagkassen for 2007-guttene i Ørn Horten fotballklubb.

Nei, dersom du ikke ønsker å velge noe spesifikt, vil pengene automatisk allokeres nasjonalt til breddeidretten.

Du kan velge mellom alle våre FolkePakka - og FamiliePakka abonnement. Velger du FamiliePakka vil vi donere 20 kroner per medlem.

Absolutt alle privatpersoner (foreldre, besteforeldre, familier og/eller idrettsutøvere) i Norge som ønsker å bidra til at norsk breddeidrett vokser. Igjennom ditt OneCall Råtass-abonnement kan du redusere utlegg for å være i idretten som f.eks. et håndballag kan reise på en cup, eller en ivrig treningsgruppe i langrenn kan redusere deltageravgiften på et arrangement.

Kundeservice-chat UNO-chat