Innstillinger for mobildata og MMS på Windows Phone 8-telefoner

Oppsettet for MMS og mobildata skal i utgangspunktet legges inn automatisk på Windows Phone 8 første gang du starter telefonen med et OneCall SIM-kort.

Hvis MMS eller mobildata ikke fungerer automatisk, kan du legge inn oppsettet ved å følge veiledningen under.

Steg for steg

  1. Gå til Innstillinger ¿ Mobilnettverk.
  2. Aktiver Dataforbindelse og velg bruk roaming som vist nedenfor:
    MMS- og internettoppsett på Windows Phone 8

    MMS- og internettoppsett på Windows Phone 8

  3. Slå telefonen av og på for at endringene skal tre i kraft.
  4. Telefonen din skal nå være klar til å bruke mobildata og sende MMS med ditt abonnement.

Merk

Noen produsenter av Windows Phone-telefoner har lagt ut egne applikasjoner som må installeres for å sette opp telefonen for MMS. Det er opp til den enkelte produsent hvorvidt dette er tilgjengelig, så det omfatter derfor ikke alle telefoner. Ta kontakt med produsentens support for å få hjelp med dette.