Ekspertenes skjermråd til foreldre: Anerkjenn at barnets virkelige liv også er på skjermen

For de fleste barnefamilier er skjermtid en stor del av hverdagen. Men hvor lenge skal barna få være på skjermer i løpet av en kveld? Hvor skal grensa gå – og skal det i det hele tatt være en grense?

Vi i OneCall ønsker å bidra til at skjermbruk i familien kan være til glede for både barn og voksne. I noen familier er skjermbruk en kilde til konflikt og bekymringer, mens for andre flyter det naturlig. 

Vi har tatt en prat med to eksperter for å få noen gode råd og hjelp til å forstå hvordan barn lever med skjerm.

Barn skiller ikke mellom det virkelige og det digitale livet

En av disse ekspertene er Christer Hyggen. Han er forsker på OsloMet og leder et stort, internasjonalt forskningsprosjekt på den digitale transformasjonen i barn og unges liv. Forskningsprosjektet går over tre år og er i regi av EU. Totalt er det 50 forskere som deltar. De har snakket med mange ulike familier med barn fra barnehagealder og oppover. Forskerne tar for seg hele livet til barn og unge, med både skole, hjem og fritid.

Vi spurte Christer hvor mye tid det er greit at barna bruker på telefonen og Ipaden. Bør vi ha faste avtaler på tidsbruk, eller er det greit å bare bruke skjønn? Han svarte med å begynne et helt annet sted enn regler:

–   Noe av det viktigste foreldre kan gjøre, er å starte med å følge med og engasjere seg i hva barna gjør på skjerm. Slik vil de bedre forstå hva slags rolle skjermen spiller i livet deres, sier han. 

Er du på utkikk etter et nytt abonnement? Her finner du alle våre tilbud!

 Sosiolog Christer Hyggen.

Christer Hyggen er sosiolog (ph.d.) fra Universitetet i Oslo og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Du trenger ikke fast skjermtid

Et av hovedfunnene i forskningen er at barna ikke har et klart skille mellom det digitale livet og det «virkelige» liv. Hva betyr så det?

–     Jo, barna spiller sammen og er sosiale der og på sosiale medier. Når de er på fotballtrening, snakker de både om skolen og det spillet de spilte sammen i går. Når de er hjemme, ser de en morsom video på TikTok på telefonen, så tekster de med vennene i WhatsApp om det de ser, og snakker om det når de treffes. Slik flyter livet offline og online over i hverandre, sier Hyggen.

Han forklarer at vi voksne ofte deler livet opp i det digitale og det virkelige liv. Det virkelige liv inkluderer det å være sammen med andre, fysisk aktivitet, lek og kreativitet, og vi ser på det som positivt. Det digitale livet oppfatter vi som et liv for seg selv, men for barn skjer det virkelige livet også på skjermen.

–      Når vi voksne prøver å regulere livet der ved å redusere det til å snakke om tid, mener jeg vi angriper det feil. Vi gjør det fordi vi er bekymret og trenger noe håndfast i møte med det ukjente, men vi ødelegger for oss selv, sier han. 

Han har et klart råd til foreldre.

–      Anerkjenn at barna lever et ekte liv på skjermen, og engasjer dere i det barna holder på med der. Ikke gjør alt som har med skjerm å gjøre til en diskusjon om regler, sier han.

Mange råd som gis rundt barn og skjerm, gis ut fra antatte konsekvenser, mener han. Forskningsgrunnlaget vi har i dag er ikke godt nok til å kunne gi en idealtid for barn og skjerm, ifølge Hyggen.

–   Barn er så forskjellige. Noen klarer ikke sitte stille, slik at det blir naturlig for dem å sprette opp av sofaen etter 20 minutter på Roblox. Andre går dypere inn og har vanskeligere for å regulere seg. Mitt råd er først og fremst at foreldre bør være mer sammen med barna i det som skjer på skjermen. Da vil de lære å kjenne barnet sitt der. På samme måte som man engasjerer seg i fotballtreningen, i skolen, leksene og vennene, sier Hyggen.

Visste du at du kan pante mobilen din hos oss og få tilbake penger? Les mer her!

Tenk gjennom hva du vil som forelder

En annen som kan mye om barn og skjerm, er Gaute Godager. Han er psykologspesialist og tidligere spillutvikler. Han er ikke helt enig med Hyggen og mener regler er et viktig verktøy. Godager anbefaler foreldre å tenke gjennom og bestemme seg for hva de vil oppnå som foreldre når de skal stake ut kursen for skjermbruk i hjemmet. Det er lurt å lære barna å ha et sunt forhold til skjermen. Den vil tross alt være en stor del av livet deres fremover, også som voksen.

–      Skjermen vil hele tiden være der, på skolen, i privatlivet og på jobb, og nøkkelen til å gi barnet et godt forhold til det digitale livet er å lære egenregulering, sier han.

Det handler om å regulere følelser, og der må vi voksne hjelpe barna, mener Godager. Tidlig i barndommen handler det om regler, og etter hvert kan det gå mer over i forhandlinger, forklarer han.

–      Det er digg å spille og være på sosiale medier. Så enkelt er det, derfor kan det være vanskelig å slutte. Har man regler, vil det være lettere for barnet å skru av skjermen. Jeg har en klar huskeregel for foreldre: Jo vanskeligere det er for barnet å legge fra seg skjermen, jo mer må man inn å regulere som forelder, sier han.

Han forklarer at barnet gjerne opplever situasjonen helt motsatt.

–      Barnet tenker gjerne at jo mer jeg protesterer, jo bedre skjønner mamma og pappa at dette er viktig for meg og de dermed vil de gi meg mer tid, sier han.

Spilling er godteri for hjernen

Godager viser til koronatiden vi har vært gjennom, der mange deler av livet har foregått på skjerm. Han sier at krangling rundt digital aktivitet har gått ned i familier fordi alle har blitt mye mer digitale, og voksne har fått mer forståelse for barna. Samtidig ser han at foreldre opplever at de ofte står i en konstant forhandlingssituasjon hjemme.

–      Jeg lurer av og til på hva foreldre drev med før de måtte drive med regulering av skjermaktivitet, sier han og ler litt.

Hans klare råd er å snakke om regler i “fredstid”, ikke når det det langt inne i et spill eller rett før leggetid. Han mener foreldre bør sammenlikne skjerm med godteri, det vil kanskje gjøre det litt lettere.

–      Du har ikke en enorm godteriskål stående fremme som barnet kan spise av hele tiden. Da blir barna sur og slitne, men det er ikke farlig å spise litt godteri.  

Spilling er godteri for hjernen. Og husk, barn er ulike. Et barn kan få en skål med godteri og spise alt med en gang. Et annet spiser litt og sparer hele uken. Til slutt anbefaler han foreldre å bruke “kjærlighetskanalen” til barnet når de skal hjelpe det å styre følelsene.

–      Jo, vanskeligere barnet har for å regulere seg, jo viktigere at du viser kjærlighet til det barnet ditt elsker. Spill “Minecraft” sammen og vis at du elsker det, sier Godager.

Godager har noen kjappe dos and don’ts til foreldre i tvil:

DON’T:

1.     I liten grad gi skjerm til barn under to år.

2.     Foreldre bør ikke ha en holdning om at spill og skjerm er tull.

3.     Ikke lag nye regler når barna har sittet lenge og skjermet, gjør det i «fredstid».

DO:

1.     Bli kjempeglad og gi masse ros når barnet klarer å legge fra seg skjermen. Det er viktig å vise at du liker at barnet klarer å regulere seg selv.

2.     Lik barnets digitale aktivitet og sett deg inn i det de gjør.

3.     Se barnets sårbarhet an når du skal lage regler. Bruk gjerne skjerm som belønning.

Selv om de to ekspertene vi har pratet med har litt ulike tilnærminger til skjermtid hos barn, er det én viktig ting de er enige om: Alle familier er forskjellige og alle barn er ulike, så det finnes ingen fasit som passer for alle. Men du kommer langt med å engasjere deg i det digitale livet til barnet ditt og ved å bli kjent med de også digitalt.

Er dere en skjermglad familie? Med OneCalls FamiliePakker kan du samle hele familiens abonnementer i ett. Les mer her!

Vår chatbot hjelper deg

Åpent

Kundeservice-chat UNO-chat